Team 

Participations and results - Football World Cups - Usa Usa Participations and results - Football World Cups - Usa

 

Participations and results - Football World Cups - Wales Wales Participations and results - Football World Cups - Wales


Flag Ussr

USSR
USSR
Map Ussr

Participations and results - Football World CupsParticipations and results - Football World CupsInformations USSR
Informations USSR Football World Cup

Players USSR
Players USSR Football World Cup

Matches USSR
Matches USSR Football World Cup

Year Organizer country Level Players used Differents players used
1990 Italy 1st turn 39 18 Aleinikov.S, Bessonov.V, Borodiuk.A, Dassaiev.R, Demianenko.A, Dobrovolski.I, Gorlukovich.S, Khidiyatulin.V, Kuznetsov.O, Litovchenko.G, Liutyi.V, Protasov.O, Rats.V, Shalimov.I, Uvarov.A, Yaremchuk.I, Zavarov.A, Zygmantovich.A,
 
1986 Mexico Round of 16 52 20 Aleinikov.S, Bal.A, Belanov.I, Bessonov.V, Blokhin.O, Bubnov.A, Dassaiev.R, Demianenko.A, Evtushenko.V, Kuznetsov.O, Larionov.N, Litovchenko.G, Morozov.G, Protasov.O, Rats.V, Rodionov.S, Tchanov.V, Yakovenko.P, Yaremchuk.I, Zavarov.A,
 
1982 Spain 2nd turn 64 16 Andreev.S, Bal.A, Baltacha.S, Bessonov.V, Blokhin.O, Borovskiy.S, Chivadze.A, Daraselia.S, Dassaiev.R, Demianenko.A, Gavrilov.Y, Oganesian.K, Rodionov.S, Shengelia.R, Sulakvelidze.T, Susloparov.Y,
 
1970 Mexico Quarterfinal 52 17 Afonin.V, Asatiani.K, Byshovets.A, Dzodzuashvili.R, Evryuzhikhin.G, Kaplichny.V, Kavasashvili.A, Khurtsilava.M, Kisselev.N, Kmelnitski.V, Logofet.G, Lovchev.E, Muntyan.V, Nodya.G, Puzach.A, Serebriannikov.V, Shesternev.A,
 
1966 England 4th 66 21 Afonin.V, Banishevski.A, Chislenko.I, Danilov.V, Getmanov.V, Kavasashvili.A, Khurtsilava.M, Korneev.A, Kushianov.G, Makarov.E, Malofeev.E, Metreveli.S, Ostrovski.L, Ponomarev.V, Porkuyan.V, Serebriannikov.V, Shesternev.A, Sichinava.G, Szabo.J, Voronin.V, Yashin.L,
 
1962 Chile Quarterfinal 44 15 Chislenko.I, Chokeli.G, Dubinski.E, Ivanov.V, Kanevski.V, Kushianov.G, Mamykin.A, Maslenkin.A, Meshki.M, Metreveli.S, Netto.I, Ostrovski.L, Ponedelnik.V, Voronin.V, Yashin.L,
 
1958 Sweden Quarterfinal 55 14 Apukhtin.G, Falin.Y, Ilyin.A, Ivanov.A, Ivanov.V, Kesarev.V, Khrizhevski.K, Kuznetsov.B, Netto.I, Salnikov.S, Simonyan.N, Tsarev.V, Voinov.Y, Yashin.L,
 

Google search

Google
 

 

Top of page

In accordance with the International Conventions relating to the intellectual property, this work is protected

http://football-en.footforever.com - Football - All the World Cups, European Nations Cups and Copa America Web site map

Valid XHTML 1.0 Valid CSS